Ummet Moskee Vlaardingen

Welkom op de website van Ummet Moskee Vlaardingen

De  Turkse Culturele en Sociale Stichting is een Nederlandse religieusmaatschappelijke non-profit organisatie en is opgericht in de jaren 70. De stichting fungeert als overleg- en ondersteuningsplatform voor mensen uit Vlaardingen en heel Nederland.   Met de komst van arbeidsmigranten in de zestiger en zeventiger jaren heeft men de behoefte gehad om religieuze samenkomsten te organiseren in het nieuwe thuisland. Door de jaren heen heeft de organisatie zich verder ontwikkeld en haar aanbod aan activiteiten verbreed en geïntensiveerd. Haar kerndoelstellingen- en taken zijn: belangenbehartiging van de islamitische gemeenschap in het algemeen,  dienstencentrum voor moslims, religieuze  dienstverlening als het gaat om  religieuze aangelegenheden zoals eredienst, stilteruimten, bedevaart, stervensbegeleiding, godsdienstonderwijs, het ondersteunen van opvoeding en onderwijs van jongeren en het bevorderen van onderlinge contacten tussen burgers van Nederland.

Turkse Culturele en Sociale Stichting staat bekend onder Ummet Moskee Vlaardingen.

 

 

Activiteiten

Wekelijkse activiteiten

- elke dinsdagavond basis islamische leer

- elke woensdagavond gedragsregels volgens de islam

- elke donderdagavond uit de Koran recitatie vers Yasin

- elke zaterdagavond meditatie

- elke zaterdagavond soep

- zondagmiddagpreek door de imam

- zondagavond Koran lessen

Nieuws

STEUN UMMET MOSKEE

bankrekening NL49INGB0689013612 t.n.v. Turkse Culturele en Sociale Stichting te Vlaardingen